سامانه صنادیق شخصی


 ثبت نام افراد حقیقی
استان محل سکونت :
شهر محل سکونت :
ایمیل :
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
جنسیت :
تاریخ تولد :
کد ملی :
شماره شناسنامه :
محل صدور :
آدرس محل زندگی :
کد پستی محل زندگی :
شماره تلفن ثابت :
شماره تلفن همراه :
رمز عبور :
تکرار رمز عبور :
تصویر کارت ملی:
بدون تصویر
تصویر شناسنامه:
بدون تصویر
اینجا

توسعه و پشتیبانی توسط مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران